Rådgivning

Copenhagen Dome er et videnscenter, der rådgiver sociale organisationer om udvikling af sociale indsatser. Copenhagen Dome er en del af den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde i Taastrup. Vi har igennem en årrække arbejdet i krydsfeltet mellem kommuner, sociale organisationer og virksomheder. 

Vi har et særligt fokus på forankring og forretningsudvikling af fondsfinansierede projekter. Vi har desuden været tilknyttet som rådgivere og har varetaget evaluering og vidensopsamling. Ofte løser vi opgaver i samarbejde med andre – for på den måde at sætte det bedste hold. Se liste over udvalgte kunder og samarbejdspartnere nedenfor. Målet med vores arbejde er, at indsatser forankres, bliver bæredygtige, og at viden fra projekterne spredes og er med til at forandre samfundet.

  • Forankring og forretningsudvikling af fondsfinansierede projekter
  • Bistand til udvikling af nye sociale og beskæftigelsesrettede indsatser 
  • Udvikling af samarbejder mellem civilsamfund og kommuner
  • Analyser af virksomme ingredienser på social- og beskæftigelsesområdet

Mød vores team

Dorte Bukdahl
Centerchef i Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

Dorte rådgiver sociale organisationer om udvikling af sociale indsatser og om forretningsudvikling. Hun har stor metodisk viden om progressionsmåling, spredning af viden og om kvalitetsudvikling af indsatser. Dorte er tidligere kontorchef i Københavns Kommunes Socialforvaltning med ansvar for bl.a. kvalitetsudvikling og effektstyring. Hun er endvidere tidligere analysechef i KL. Hun er forfatter til bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer” (2021)

Kontaktoplysninger
Mail: db@gminde.dk
Telefon: 25 32 46 14

Kontaktoplysninger
Mail: rvi@gminde.dk
Telefon: 26 85 73 93

Robin Vickery
Projektchef i Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

Robin rådgiver sociale projekter om forretningsudvikling og har særligt fokus på forankring af projekter. Robin har erfaringer med sociale investeringer og med at implementere evidensbaserede metoder. Robin bliver ofte brugt som moderator på konferencer og er forfatter til en række artikler i Mandag Morgen, hvor han analyserer faglige og metodiske udfordringer på det sociale område. Robin har tidligere været projektleder for organisatoriske projekter blandt andre Forandringskompasset, FIT og Borgerens Plan i Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Dem, vi rådgiver

Læs om projektet

Facilitering af netværk i Bikubenfonden

2019 - 2021

HVAD/
Driver et netværks blandt Bikubens projekter omkring progressionsmåling, arbejdet med unge og livsmestring og kommunal og privat forankring. Formålet er at skabe læring intern i Bikubenfonden. 

SAMARBEJDSPARTNERE/ Oxford Research og Bikubenfonden 

Læs om projektet

Udviklingen af den socialøkonomiske virksomhed Ishtar

2020 - 2021

HVAD/
Copenhagen Dome udvikler en kernefortælling for virksomheden, der er målrettet et øget samarbejde med kommunerne. Derudover gennemføres en forretningsudviklingsproces målrettet kommuner og der arbejdes med udvikling af organisationen så den matcher forretningsmålene.  

Læs om projektet

Forretningsudvikling af den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma

2019 - 2022

HVAD/ Gennem 2,5 år gennemføres forretningsudviklingsforløb med den Socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma. Gennem sparring, rådgivning og workshops, skal der skabes et solidt grundlag for den videre forankring og økonomiske bæredygtighed af virksomheden. 

SAMARBEJDSPARTNERE/ Kaffe Karma og Den A.P. Møllerske Støttefond 

Læs om projektet

FRAK

2018 - 2020
FORRETNINGSUDVIKLING AF FRAK’S UKRUDT INDSATS 
HVAD/ Der gennemføres et forretningsudviklingsforløb med FRAK med workshops, ekspertinterview analyse af forretningsområder mv.  

SAMARBEJDSPARTNERE/ FRAK og Den AP. Møllerske Støttefond 

2019
FORANALYSE AF FRAK’S SKOLEINDSATS 
HVAD/ Gennem research og interview i Københavns kommune gennemføres en foranlyse, der identificerer markedet og de organisatoriske og faglige muligheder for ny skoleindsats. 

SAMARBEJDSPARTNERE/ FRAK 

2020 - 2021 
UDVIKLING AF FRAKAKADEMIET 
HVAD/ Copenhagen Dome bistår FRAK med at udvikle en ny skoleindsats – herunder gennem interview og workshops med kommunale samarbejdspartnere at analysere behov, barrierer og løsninger i udviklingen af den nye indsats.  

SAMARBEJDSPARTNERE/ FRAK, VELUX Fonden, SocialRespons 

Læs om projektet

Udvikling af Siu-Tsiu i Grønland

2020-
HVAD/
Siu Tsiu er en Socialøkonomisk Virksomhed der er etableret i et samarbejde mellem Grennessminde og Nuuk Kommune og advokatfirmaet Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod og har til formål at udbrede socialøkonomi i Grønland. Copenhagen Dome hjælper med udvikling af metoder og forretningsudvikling. Projektet er finansieret af Oak Foundation Danmark, Hempel Fonden og Bikubenfonden, 2020-2023. 

Læs om projektet

Forretningsudvikling af Skejby Rangers

2021
HVAD/
En ny socialøkonomisk indsats udvikles i 2021 i Skejby Århus. Copenhagen Dome hjælper de forskellige parter med udvikle en forretningsplan og tidligt i processen starte arbejdet med at forankre indsatsen som en rentabel socialøkonomisk virksomhed.  

SAMARBEJDSPARTNERE/ FO Århus og Socialt Udviklingscenter (SUS) 

Læs om projektet

Samskabelse af småjobindsats i Roskilde Kommune

2020 - 2021
HVAD/ Sammen med Roskilde kommunes beskæftigelsesforvaltning gennemføres en samskabelsesproces, hvor indsatsen for at få flere sociale udsatte i småjob nytænkes og udvikles på tværs af jobcentre og virksomheder.  

SAMARBEJDSPARTNERE/ Roskilde Kommune, RESONANS 

Dem, vi samarbejder med

Vi løser ofte opgaver i samarbejde med andre. Hermed kan vi sætte det bedste hold i forhold til at løse en opgave.
Vi har de seneste år haft følgende samarbejder: 

Socialt Udviklingscenter
Social Respons
Resonans
Oxford Research
Kopi af fb 09.12 (12)
Kopi af fb 09.12 (14)
Kopi af fb 09.12 (13)