UDSKUDT TIL FORÅR 2022

Konference: Hvordan får vi flere mennesker med psykisk sårbarhed med i arbejdsfællesskabet?

Tilmeld dig her.

KL og Copenhagen Dome inviterer i 2022 til konference om, hvordan vi forbedrer vores beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare mennesker, der står uden for arbejdsfællesskabet. På konferencen møder du kommuner, organisationer og virksomheder, der er gået nye veje i beskæftigelsesindsatsen for at få personer med psykiske udfordringer i arbejde. De har nedbrudt siloer, bygget bro til virksomhederne og ikke mindst skabt gode rammer for, at det lykkedes.

Konferencen skulle oprindelig være afholdt d. 23. april 2020, men er blevet udskudt pga. Coronavirus. Programmet er uændret, dog vil alle oplægsholdere komme ind på, hvordan coronavirus har påvirket deres arbejde.

Du kan høre:

  • Professor Nana Mik-Meyer dermed udgangspunkt i sin forskning, vil fortælle om mødet mellem borger og det offentlige, og komme med sit syn på, hvordan den offentlige sektor i højere grad skal indrettes i forhold til borgeren og ikke systemets præmisser.
  • IPS-konsulenter fra en kommune vil fortælle om hvordan de arbejder sammen på tværs af psykiatrien og kommunen for at lykkedes med at få borgere med psykiske sårbarhed i job. Hvad er det for virkemidler de oplever gør en forskel og hvad skal der til for at skabe et vellykket samarbejde på tværs – sammen med borgeren.
  • Chefpsykolog Anna Fjeldsted fra Rockwoolfondens Interventionsenhed, der fortæller om NExTWORK, der er en indsats for unge ledige. Her er der udviklet og afprøvet nye og anderledes metoder, som kan overføres til målgruppen af psykisk sårbare – metoder, hvor man vender ting på hovedet.
  • Virksomhedskonsulenterne Anette Filtenborg og Pernille Rix, der fortæller om Morfeus i Aarhus Kommune, som er en indsats målrettet mennesker med Skizofreni, hvor den sociale indsats og beskæftigelsesindsatsen er tænkt tæt sammen.

Mød også en virksomhed, der fortæller om deres rolle som samarbejdspartner med kommunen, når metoderne implementeres. Og kom med på tur i Grennessmindes Økologiske gartneri, hvor direktør Hanne Danielsen vil fortælle om Greencare, som virksom metode til målgruppen.

Konferencen afholdes i Copenhagen Dome, som er et mindre og anderledes konferencested i Taastrup. Rammen er sat til drøftelser med oplægsholdere i plenum og diskussioner i workshops. Målet er, at alle bliver skærpet i deres viden til at gå hjem og udvikle egen praksis. Vi håber endvidere, at vi i fællesskab kan blive klogere på, hvad der virker i beskæftigelsesindsatser til psykisk sårbare.

Program

 

9.30Velkommen til konferencen v. KL og Copenhagen Dome
9.35Hvad er udfordringen? v. Claus Brygger Jacobi, Professionsskolen Absalon
Hvem er de psykisk sårbare i beskæftigelsessystemet
9.50Udsatte menneskers møde med Velfærdsstaten v. Nanna Mik-Meyer
Dilemmaer i mødet mellem borger og beskæftigelsessystem
10.2510 min benstræk og kaffe i Domen
10.35Overgangen til virksomhederne v. Morfeus, Århus Kommune
Hvis flere psykisk sårbare skal få fodfæste på arbejdsmarkedet, så skal vi finde gode måder at støtte borgeren i overgangen til virksomheden. Morfeus arbejder tæt sammen med et netværk af virksomheder. Virksomhedskonsulenterne Anette Filtenborg og Pernille Rix  vil fortælle om kritiske faktorer i overgangen og hvordan vi kan udvikle området.
11.05Pause
11.25Hvad hvis borgerne får lov at vælge? V. Anna Fjeldsted, Rockwool Fondens interventionsenhed
NExTWORK er en netværksbaseret beskæftigelsesindsats for udsatte unge. Her vælger de unge en virksomhed til gennem matchmaking events. Hvad betyder det for de unges motivation? Hvad er resultaterne? Og kan vi bruge tilgangen overfor psykisk sårbare generelt?
12.10Frokost v. Grennessmindes økologiske køkken
13.00Greencare – gåtur på Grennessminde V. Hanne Danielsen, Direktør Grennessminde
På Grennessminde bruges gartnerarbejdet som vejen tilbage til arbejdet for mennesker med psykiske vanskeligheder. Indsatsen trækker på forskningsviden om, at havearbejde er virkningsfuldt, når mennesker skal tilbage i arbejdsfællesskaber. Vi ser hvordan arbejdet foregår i praksis på gartneriet.
13.40Samarbejdet mellem beskæftigelse og psykiatrien i forbindelse med IPS-indsatser
Flere kommuner har opnået gode resultater ved at sætte beskæftigelse og psykiatri sammen – med afsæt i metoden Individual Placement Support (IPS), som er en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. IPS har vist gode resultater i forhold til at hjælpe psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet.
Johannes Patursson fra IPS Sjælland fortæller om erfaringerne med at få IPS til at fungere i dagligdagen.
14.00Pause, Kage og fordeling i grupper
14.15

Værksteder/workshops
Hver deltager kan vælge en af tre workshops:

  1. Overgang til virksomheder – hvordan kan vi udvikle vores samarbejde om psykisk sårbare med virksomhederne? V. Morfeus og samarbejdsvirksomhed.
  2. Tæt på NExTWORK – på workshoppen fortæller de unge fra NExTWORK om deres erfaringer og det drøftes, hvordan man selv kan arbejde med principperne i indsatsen.
  3. Hvordan kan samarbejdet mellem beskæftigelse og psykiatri forbedres?Workshops lægger sig op af dagens temaer og oplægsholderne giver sparring på deltagernes eget arbejde med temaerne.
15.30 -16.00Opsamling og afslutning v. KL og Copenhagen Dome
Beretning fra workshops om de centrale diskussioner og metoder.
Opsamling på dagens temaer.
Hent programmet som PDF her.


Dato og tid:
Foråret 2022 kl. 9 – 16

Sted: 
Copenhagen Dome
Snubbekorsvej 16-18,
2630 Taastrup