"Gode løsninger på svære problemer" af Dorte Bukdahl

Centerchef for videnscenteret, Dorte Bukdahl, er udkommet med bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”. Bogen giver et indblik i de tiltag, der har vist sig at være effektive på tværs af indsatser på det sociale område. Og den viser os også, hvad der ikke har virket.

I bogen indgår Grennessminde som en konkret case, og du kan læse om flere af de tilgange, som Grennessminde bruger i arbejdet med de unge. Du kan fx læse om hvordan, det at være en del af et arbejdsfællesskab er en vigtig vej til udvikling. Du kan også læse om metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkende Praksis), som vi arbejder efter på Grennessmindes værksteder og botilbud.

Bogen er udkommet på forlaget samfundslitteratur, hvor du også kan købe den.

Har du spørgsmål til socialøkonomi er du velkommen til at kontaktecenterchef Dorte Bukdahl.