Aktuelle events og nyheder

Konference i 2022

Webinar: Hvad gør vi, når fondsmidlerne slipper op? 

Artikel fra konferencen: Nye veje til en styrket socialøkonomi