Konferencer og events om socialøkonomi

Vi tilbyder  / Konferencer og events om socialøkonomi

I løbet af året arrangerer vi en række events i Domen om socialøkonomi. Vi har fx allerede afholdt arrangementer med eksempelvis Center for Socialt Entreprenørskab på RUC og KL.
Den 14. maj afholder vi en konference om sociale investeringer. Læs mere om konferencen her. 

Hold dig orienteret om vores kommende arrangementer her og på vores sociale medier.