Mål virksomhedens sociale impact

Vi tilbyder  / Mål virksomhedens sociale impact

Socialøkonomiske virksomheder oplever et stigende behov for at dokumentere effekten af deres arbejde. Det gælder ikke mindst de virksomheder, der leverer velfærdsydelser til kommunerne eller staten. Kommuner, stat og fonde stiller i stigende grad krav om, at vi kan dokumentere den forandring, der skabes for mennesker, der modtager et forløb i virksomheden.

Copenhagen Dome har erfaring med effektmåling i de socialøkonomiske virksomheder. Vi udvikler effektredskaber sammen med både virksomheder og kommuner. Aktuelt afprøver vi et nyt redskab sammen med Roskilde kommune, der skal dokumentere borgerens progression på vej mod job. Her er det afgørende, at vi med høj pålidelighed kan vise, at borgerne opnår sociale fremskridt, at deres jobsandsynlighed øges, og at indsatsen konkret bringer flere i beskæftigelse. Derudover er det afgørende, at dokumentationen er relevant for kommunen og nemt kan formidles til fx sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere. De redskaber vi udvikler vil blive stillet gratis til rådighed. Læs mere om udviklingsarbejdet her.

Rådgivning af virksomheder

Vi rådgiver virksomheder og organisationer, der ønsker at udvikle deres effektmålings- og evalueringskapacitet. Det kan være rådgivning i, hvordan I griber processen an, det kan være introduktion til de redskaber, vi anvender, eller konkret hjælp til udvikling af jeres eget. Hvis din organisation står med samme behov, så tag kontakt til os. Så tager vi et indledende møde, og undersøger om vi kan hjælpe.

Funding og evaluering

Har du en god ide til en ny socialøkonomisk virksomhed? Vi indgår i partnerskaber om opstart og funding af nye projekter. Hvis du ønsker sparring til at starte en ny virksomhed eller et projekt, kan vi indgå som partner i fondsansøgning. Vi kan rådgive i processen og sikre evaluering undervejs. Mange fonde efterspørger en systematisk vidensopsamling fra start. Derfor kan det være en god ide, at indgå et partnerskab om ansøgning og evaluering.

Kontakt os her.