fbpx

Oplæg fra konferencen 14. maj

Oplæg fra konferencen 14. maj

Partnerskaber for handling
Velkommen og introduktion til dagen – hvad sker der når de sociale investeringsaktører sætter sig om bordet?
Oplæg v. Dorte Bukdahl og Robin Vickery, hhv. centerchef og projektchef i Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

Investor perspektivet
Visioner for den nyopstartede Sociale Investeringsfond
Oplæg v. Karen Hækkerup, formand for den Sociale Investeringsfond

Perspektiver fra Den Sociale Kapitalfond – et investorperspektiv på den gode sociale investering
Oplæg v. Claus Bjørn Billehøj, adm. direktør og partner i Den Sociale Kapitalfond

Kommuneperspektivet
Hvad er visionen med sociale investeringer set fra et kommunalt perspektiv?
Oplæg v. Mette Vaaben Mortensen, direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Ballerup Kommune

Leverandørperspektivet
Hvorfor er sociale investeringer interessant for en privat leverandør? Hvad kan de sociale investeringer? Hvad er barriererne og
forudsætningerne for gode partnerskaber?
v. Carsten Lassen, adm. direktør for Specialisterne
Oplæg v. Helle Øbo, adm. direktør for Askovfonden

Metaperspektivet
Sociale investeringer – hvorfor nu? Har vi brug for sociale investeringer, og til hvad?” Hvad er det for et landskab i kommunerne,
der skaber behov for sociale investeringer?
Oplæg v. Karsten Bjerre, forsker i sociale investeringer og konsulent hos KL


Artikel
Julie Hjerl Hansen fra Altinget.dk var med, og har skrevet om de vigtigste budskaber fra konferencen. Læs hele artiklen her.