Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Om  / Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi er en del af den registrerede socialøkonomiske virksomhed Grennessminde i Taastrup, som er et bo-, arbejds-, og opholdssted for unge. Læs mere om Grennessminde her

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv for – gennem deres virke og indtjening – at fremme særlige sociale formål.

Registrering som Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)
For at blive officielt registreret er der følgende krav til socialøkonomiske virksomheder ifølge Lov om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder:

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal

  • Have et socialt formål.
  • Være uafhængig af det offentlige.
  • Være erhvervsdrivende.
  • Være inddragende og ansvarlig i sit virke og have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til
    a) reinvestering i egen virksomhed,
    b) investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder
    c) som donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller d) som en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.

Se Erhvervsstyrelsens vejledning om Registrering som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed her.