Arbejdsfællesskaber er nøglen til varige jobs og selvforsørgelse

Om  / Arbejdsfællesskaber er nøglen til varige jobs og selvforsørgelse

I Danmark er ca. 400.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Det påvirker deres livskvalitet og sundhed at være sat uden for arbejdsfællesskabet – og det er dyrt for samfundet. Det er baggrunden for, at vores Videnscenter for Socialøkonomi er etableret.


Vi ønsker på landsplan at udbrede den bedste viden om arbejdsfællesskaber og jobs til alle – en viden, som skal være nem at omsætte til praksis og handling for socialøkonomiske virksomheder, erhverv og kommuner.


Mange virksomheder i Danmark tager allerede nu et stort socialt ansvar. Derudover findes der en lang række professionelle socialøkonomiske virksomheder – heraf er ca. 250 registrerede – som driver forretning på markedsvilkår med ansatte på kanten af samfundet. Overskuddet fra socialøkonomiske virksomheder reinvesteres i virksomhederne eller bruges til at fremme sociale formål. Denne type virksomhed kan være broen til det private erhvervsliv og nøglen til flere jobs og selvforsørgelse for udsatte mennesker. Med Videnscenterets aktiviteter ønsker vi at opkvalificere arbejdet med socialøkonomiske virksomheder og at skabe partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder, erhvervslivet og kommuner for at nå fælles mål.