Vellykket KL-konference

Events  / Vellykket KL-konference

Mandag d. 10 september 2018 afholdt KL og Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi den første store konference i Domen om socialøkonomisk virksomhed og kommunernes rolle.

Nøglen til et bedre velfærdssamfund ligger i at få de store grupper af borgere, som af den ene eller anden grund står uden for jobmarkedet, i arbejde.

På konferencen var der bl.a. oplæg fra professor Anker Brink Lund fra CBS, direktør Christian Harsløff fra Roskilde Kommune, branchedirektør Jon Krog fra Selveje Danmark, direktør Christina Grøntved fra Incita og direktør Mikkel Holmbäck fra Glad Fonden.

Kommuner fra hele landet, stat, socialøkonomiske virksomheder og organisationer var til stede og drøftede på tværs, hvordan vi styrker socialøkonomien i Danmark – med fokus på kommunernes rolle.

Vi har skrevet en artikel, der sammenfatter væsentlige pointer fra dagen – læs den her.

Oplæg ved Dorte Bukdahl til konference

Deltagere ved konference i Copenhagen Dome
 
Deltagere ved konference