Blog

Blog

Debat: Partnerskaber er vejen frem, hvis vi skal skabe større sammenhæng for borgeren

Artikel bragt på Altinget.dk den 30. april 2019

Af Dorte Bukdahl og Robin Vickery, Hhv. centerchef og projektchef ved Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

DEBAT: Lad os få modtageren tilbage i BUM-modellen, og lad os fokusere på at skabe meningsfulde og sammenhængende forløb for og med borgeren, skriver Dorte Bukdahl og Robin Vickery.

Myndigheden skal bestille, og leverandøren skal udføre. Sådan er logikken i BUM-modellen, der har præget den offentlige sektor i mange år. Mange socialøkonomiske virksomheder, der leverer ydelser på beskæftigelsesområdet, efterspørger et opgør med modellen.

I en offentlig sektor, med behov for udvikling og større sammenhæng, er den ikke længere svaret. Nye modeller er på vej. De såkaldte innovationspartnerskaber kan være et nybrud. Ligeledes kan sociale investeringer være en del af løsningen. Men de kan også blive en del af problemet.

Det afhænger af, hvordan vi griber det an. Uanset hvad, er bestilleren og udføreren nødt til at arbejde tættere sammen. Der er ingen anden vej, hvis borgerne skal opleve større sammenhæng i den velfærd, de modtager.

Læs hele artiklen her.

Hvor skal systemforandringer komme fra?

Blogindlæg på LinkedIn d. 15. marts 2019

Af Dorte Bukdahl og Robin Vickery, hhv. centerchef og projektchef i Copenhagen Dome, Videnscenter for Socialøkonomi

Det er 31. januar 2019 i København. Copenhagen Dome er til konferencen “Bryd Mønsteret”, afholdt af Rockwool Fondens Interventionsenhed.

Sociale entreprenører og socialøkonomiske virksomheder har ofte en ambition om at bryde med etablerede systemer. At skabe nye veje for marginaliserede grupper ind i sociale fællesskaber, at opbygge alternativer til det nuværende beskæftigelsessystem eller nye bæredygtige løsninger i måden, vi forbruger. Missionerne er mange, men hvad kræver det egentlig at skabe systeminnovation? Hvordan går vi fra at skabe den sociale virksomhed eller det bæredygtige produkt til at ændre et helt system? Og hvor skal systemforandringen komme fra – inde fra de etablerede systemer eller fra eksterne kræfter, der disrupter udefra?

Læs hele artiklen her.

Hvordan måler vi effekten af socialøkonomiske virksomheder?

Blogindlæg på LinkedIn d. 30. november 2018

Af Dorte Bukdahl, centerchef Copenhagen Dome, Robin Vickery, projektchef Copenhagen Dome og Trine Faber Velling, forretningsudvikler for socialøkonomi, Roskilde Kommune

Roskilde Kommune og Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi sætter i et nyt projekt fokus på, hvordan vi bliver bedre til at måle effekten af de socialøkonomiske virksomheder. Anledningen er et nyt et-årigt uddannelsesforløb – Jobkadetuddannelsen – i den Socialøkonomiske virksomhed Grennessminde, der skal bringe unge nærmere beskæftigelse. Projektet bliver startskuddet på udviklingen af et redskab, der skal gøre os bedre i stand til at måle ”vejen hen imod beskæftigelse”.

Som opstart til projektet blev afholdt en åben workshop, hvor 35 repræsentanter fra forskellige socialøkonomiske virksomheder og organisationer gav deres bud på, hvilke temaer vi skal måle på. Du kan her læse om motivationen bag udviklingsprojektet og de vigtigste pointer, der kom ud af den åbne workshop.

Læs hele artiklen her.

Sociale indsatser kan ikke skabe mirakler på den halve tid

Artikel bragt på altinget.dk d. 1. november 2018  

Af Dorte Bukdahl og Robin Vickery
Hhv. centerchef og projektchef hos Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

Kære Politikere. Lad os få et realistisk og nuanceret billede af de sociale indsatser. De kan helt sikkert forbedres, men de kan ikke skabe mirakler på den halve tid, skriver Copenhagen Dome.

Hvis et menneske har psykiatriske udfordringer, er alkoholiker eller hjemløs, når man begynder i et aktiveringsforløb på få måneder, så er der en mulighed for, at mennesket har de samme udfordringer, efter forløbet er forbi – og dermed er der stadig et stykke vej til fast job.

Ingen social indsats er et quick fix
Der har de seneste uger i flere medier været en debat omkring et stort anlagt beskæftigelsesprojekt i Københavns Kommune. Debatten startede med nyheden om, at kommunen har brugt 6,8 millioner kroner, og det er indtil videre kun lykkedes at få 8 ud af 289 i job. Beskæftigelsesprojektet involverede fem forskellige socialøkonomiske virksomheder, der havde til opgave at arbejde med en lokalt forankret beskæftigelsesindsats.

 Naturligvis stilles der spørgsmål til, om vi skal bruge lidt under en million kroner per borger, vi får i job. Kritikken er imidlertid forfejlet. Formålet er at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet, så det giver ikke mening at måle på slutmålet og kalde det en fiasko.

Politikere må tage ansvar og åbent erkende, at ingen social indsats er et quick fix….

Læs hele artiklen her.

Sociale investeringer er stadig på forsøgsniveau

Artikel bragt i Mandag Morgen d. 27. september 2018

Af Robin Vickery, projektchef, Copenhagen Dome – Center for socialøkonomi

Folketinget er på vej med en social investeringsfond, hvor private investeringer skal være med til at løfte og innovere de store velfærdsområder. Med de nye investeringsmodeller følger også store udfordringer. Vi har derfor brug for en langt mere kritisk og realistisk debat om de sociale investeringer.

Fremover skal det være muligt for private aktører at investere penge i at løse sociale problemer. Og det er ikke blot filantropi, der skal drive værket. Investorerne skal samtidig kunne tjene penge på det. Det er ambitionen med regeringens nye sociale investeringsfond, som ventes vedtaget senere på året. Fonden, der skal have en startkapital på 50 mio. kr., som en 7 mand stor bestyrelse skal stå for, kan vise sig at blive et nybrud i velfærdspolitikken, netop fordi der åbnes for, at private aktører kan investere i de velfærdsindsatser, som fonden udvælger.

Både politikere og private organisationer har store forventninger til, at fonden kan bidrage til at innovere de store velfærdsområder. Således foreslår de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensen i en ny debatbog, ’Det betaler sig at investere i mennesker’, at omlægge hovedparten af satspuljen til Den Sociale Investeringsfond og konkret tilføre fonden mellem en kvart og en halv milliard kr. af satspuljemidlerne hvert år over de næste fem år…..

Læs hele artiklen her.

Hvad byder fremtiden på for socialøkonomi?

Blogindlæg på LinkedIn d. 14. september 2018
af Dorte Bukdahl centerchef, Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi afholdt d. 10. sept. 2018 sammen med KL en konference om socialøkonomisk virksomhed og kommunernes rolle. Inspireret af konferencen giver vi et bud på, hvad fremtiden byder på af muligheder for socialøkonomien. Hvad bliver kommunernes rolle? Hvor bliver virksomhederne udfordret?  

Meget tyder på, at socialøkonomi i Danmark har passeret et peak point på den klassiske hype kurve. For ca. 3-4 år siden var socialøkonomi et område med stor politisk bevågenhed. Både staten og kommunerne prioriterede området. Der blev oprettet et nationalt Vækstcenter, der blev afsat mange midler til området i Den Sociale Kapitelfond og i kommunerne var det et hyppigt tema i skåltalerne. Der var på det tidspunkt også en del kommuner, der lagde strategier for kommunens arbejde med socialøkonomi.

Som det ofte sker med med nye koncepter og bevægelser i den offentlige sektor, så kommer der et tilbageslag, når det viser sig ikke at være så nemt, som de store visioner lagde op til. Dette kan i første omgang føre til en skuffelse og et decideret lavt hype niveau. Derefter følger måske mere realistiske forventninger til konceptet, og man begynder at se de mere konkrete resultater….

Læs hele artiklen her.